paros-lounge-set-studio

The Paros Lounge Set on a grey background.