spirit-air-12-5-princess-detail-2

Handbrake and handle detail of Detail of Kettler's Spirit Air 12.5" Princess balance bike